Poriadok bohoslužieb – 26.cezročný týždeň

Farský kostol Klub

dôch.

Lackovce
Pondelok 26.9.

18:00
ZBP Mária s rod. 

Utorok 27.9.
Sv. Vincenta de Poul
18:00
+ Slávka, Ján 8:00
Streda 28.9.

18.00 ZBP Iveta s rod. 16:30

Štvrtok 29.9
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela
18:00 + Monika – výročná

Piatok 30.9.
Sv. Hieronyma
18.00 detská sv.omša
ZBP Mária
17:00
Sobota 1.10.
Sv. Terézie z Lisieux
8:00

18:00

Ružencové bratstvo

ZBP Kristína a Róbert

16:30
27. Cezročná NEDEĽA
2.10

 

8:00

10:30

ZBP Martina – 35 r.ž.

+ Jozef, Mikuláš, Anna, Mikuláš, Ján

09.15

Dnes je zbierka na FaPC. Dobrodincom vopred Pán Boh zaplať.

V stredu bude sv. omša pre birmovancov a mladých.

V sobotu je prvá sobota v mesiaci, fatimská pobožnosť bude o 7.00 hod. Zároveň vás
pozývame na celodiecéznu púť do Obišoviec. Viac na výveske.