Poriadok bohoslužieb – 25.cezročný týždeň

Farský kostol Klub

dôch.

Lackovce
Pondelok 19.9.

18:00
+Dušan, Ján 

Utorok 20.9.
Sv. Ondreja a spoločníkov
14:00
18.00
dekanátne večeradlo
ZBP Ján s rodinou
18:00
Streda 21.9.
Sv. Matúša, apoštola
18.00 + Matúš 16:30

Štvrtok 22.9
18:00 zdravie pre Jána

Piatok 23.9.
Sv.Pia z Pietrelčiny
18.00 detská sv.omša
ZBP Marek s rodinou
18:00
Sobota 24.9.
8:00

18:00

+ ZBP Anna, 50 r.ž

+ Eva

16:30
26. Cezročná NEDEĽA
25.9.
 

8:00

10:30

za farnosť

+ ZBP Anna, 50 r.ž

09.15

Dnes je dobrovoľná zbierka na rádio Lumen. vopred Pán Boh zaplať

Zmena úradných hodín na farskom úrade:
V pondelok až piatok od 16.00 – 17.30 hod, okrem utorka, kedy je nestránkový deň.

Zmena mailovej adresy: fara.humenne3@gmail.com

Rozpis sobášnych náuk na september nájdete na výveske a na našej internetovej stránke.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na FaPC. Dobrodincom vopred Pán Boh zaplať.