Odpustová slávnosť 2017

V nedeľu 3. septembra sme slávili v našej farnosti odpustovú slávnosť ku cti sv. košických mučeníkov. Hlavným celebrantom a kazateľom bol ThLic. Allan Tomáš, dekan dekanátu Snina.

Pán dekan Tomáš, nám vo svojej kázni okrem iného pripomenul, že košickí mučeníci sú úzko spojení s mestom Humenné. A to nielen tým, že pôsobil tu jeden z nich Štefan Pongrác, ktorý aj v blízkom okolí dával misijné kázne. Ale aj tým, že krátko pred svojím umučením si Štefan Pongrác spolu Marekom Križinom robili v Humennom duchovné cvičenia.

Príklad týchto mučeníkov nás pobáda, aby sme sa aj my nebáli vyznať svoju vieru a priznať sa: „Som kresťan katolík!“ Príležitostí na to je mnoho: kedy je potrebné zastať sa pravdy, zastaviť zlo, či pripojiť sa k dobru. Zároveň nám náš odpustový kazateľ pripomenul aj príklad Don Titusa Zemana a tlmočil nám pozvanie otcov biskupov, ktorí práve v túto nedeľu vo svojom pastierskom liste pozývali veriacich na blahorečenie tohto mučeníka duchovných povolaní.

Spolu s našimi kňazmi farárom Jozefom a kaplánom Mariánom sa odpustovej slávnosti zúčastnili aj vicedekan dekanátu Snina Anton Matina, salezián Don Dominik a náš rodák – kňaz Marek Vajs.

« z 2 »