Bodka za prázdninami 2017

Ako inak nazvať Bodku za prázdninami 2017, ako nezaslúžený Boží dar? Asi najlepšie to vystihuje situácia, kedy malý chlapec prišiel pred koncom akcie k nášmu pánu farárovi Jožkovi a opýtal sa ho: „Ujo, to aj zajtra tu bude tak ako dnes? Lebo ja by som ešte prišiel!“  J  Ale poďme po poriadku.
Už ráno pred deviatou sa naši kurátori stretli, aby pomaly začali s prípravou akcie. Začali variť nielen guláš, ale popritom spolu s pánom záhradníkom Konrádom stihli upraviť kvetinový kruh pred kostolom. A pán kurátor z Lackoviec  Jozef Nazad so synom namontovali madlá pri vstupe. ( Presne podľa prosby našich žien, ktorú predostreli pánu farárovi pri Raňajkách sv. Anny zhruba pred mesiacom)

Kým farský dvor sa zapĺňal atrakciami, jeden veľký zázrak sa dial v našom kostole. Ohlásení boli traja spovedníci, ( pán farár, o. Dalibor Ondrej a pán kaplán Janko Kocurko). No nakoľko záujem o spoveď vysoko prevýšil sily a čas spovedníkov, rýchle a ochotne k našim spovedníkom sa pripojili o. Peter SDB, pán farár Juraj Kormoš z Topoľovky a pán kaplán z Košíc Lukáš Poklemba. Za ich službu im patrí veľká vďaka.

Sv. omšu pre nás slávil kaplán z Košíc sídliska KVP Ján  Kocurko. Mnohí si naň spomíname ako na nášho diakona a teraz ho vďaka priamemu prenosu TV Lux môžeme vidieť na obrazovke o 15.00 hod. pri modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva.

Po sv. omši a po privítaní sme sa s našimi chlapcami presunuli na ihrisko ZŠ Dargovských hrdinov, kde sme mohli byť opäť po roku účastníkmi i divákmi veľkého zápasu Otcovia verzus Synovia. Po skvelom výkone naši chlapci porazili otcov 4:2.

A kým sa naši chlapci a chlapi vrátili z ihriska, náš farský dvor sa premenil na jednu veľkú jedáleň. Podával sa guláš kurátorov a aj hostí z Lackoviec. Dokonca zopár žien neprišlo s prázdnymi rukami a milo nás prekvapili koláčmi, ktorými sme mohli trošku osladiť si svoje chuťové poháriky. (Žienky kuchárky, ďakujeme! )

Do rytmu a pre dobrú náladu nám hrali Jeňovci a Rusnákovci. Skvelá to bola zábava. Pre deti sme mali pripravený skákací hrad, trampolínu, drevený kolotoč, maľovanie na tvár a vodnú guľu, kalčeto a stolnotenisový stôl.  Okrem toho prebehla ešte malá súťaž s ukazovačkou: Socu baci vira, za ktorú si 3 dievčatká odniesli chutnú tortu. A aby to nebolo málo, Marián so Zlaticou z OZ Podaj ruku odovzdali deťom horalky.

Ďakujeme Bohu za tento nádherný deň, za možnosť byť spolu. A zažiť radosť z Božieho daru smiechu a jednoty.

« z 3 »