Odpustová slávnosť 2015

V nedeľu 6.spetembra 2015 sme slávili v našej farnosti odpustovú slávnosť ku cti košickým mučeníkom: Markovi, Štefanovi a Melicharovi. V tomto roku si pripomíname 110. výročie od ich vyhlásenia za blahoslavených a 20. výročie od ich svätorečenia.  Slávnostnú sv. omšu celebroval Jozef Brodňanský, benediktínsky mních. Atmosféru z našej slávnosti vám prinášame v malej fotodokumentácii.

Odpust 2015