Jozef kardinál Tomko nám požehnal vitráže

V nedeľu 20. septembra 2015 sme skoro po roku privítali v našej farnosti vzácneho hosťa. Jozef kardinál Tomko prijal pozvanie nášho pána farára a slávnostnou sv. omšou o 10.30 hod. otvoril Ľudové misie v našej farnosti. V príhovore nás viedol k zamysleniu sa nad Božím milosrdenstvom, ako jedným z prejavov Boha voči nám ľuďom. Okrem toho nám v homílii „klopal“ na naše svedomie, keď nám pripomenul jeden z hriechov, ktorý sa žiaľ dobre zakorenil v našom národe a tou je závisť. V závere sv. omše otec kardinál požehnal nové vitráže v našom farskom kostole. Vitráže Ducha Svätého sú dielom firmy pána Martina Cárika Promont Humenné. Ponúkame vám zopár záberov z tejto sv. omše.

Požehnanie vitrážii, 2015