Celohumennské mládežnícke sväté omše

Od začiatku školského roka sa organizujú spoločné sväté omše pre všetkých birmovancov a mladých z Humenného a okolia.

Pred mesiacom (11. 10. 2019) sa konala prvá omša na tému „veRÍM“ v Kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa na Sídlisku pod Sokolejom. K mladým sa prihováral hosť, otec Marek Roják, pôsobiaci ako farár v Hermanovciach.

V našej farnosti (Kostol sv. Košických mučeníkov na Sídlisku III) sme minulú stredu (6.11.2019) privítali hosťa otca Marcela Jurča. Otec, pôsobiaci ako moderátor UPC v Košiciach odslúžil druhú mládežnícku omšu na tému „Čo prospieva, keď dospievam.“ Dozvedeli sme sa, akú neplechu dokáže spôsobiť informácia. Informácia je prvým a hlavným prvkom, ktorý mladých ovplyvňuje pri vytváraní si názorov a hodnôt.  Pre všetkých zúčastnených bolo po omši na fare pripravené menšie pohostenie, pri ktorom sa mohli stretnúť a pozhovárať.

V poradí tretia a posledná omša pre mladých sa bude konať v Kostole Všetkých svätých . Tému „Mladí a pokušenie dneška“ nám predstaví 12.12.2019 hosť otec Imrich Dergo (exorcista).

„…vedľa teba je vzkriesený Ježiš, ktorý ťa volá a čaká na teba…“ – pápež František

Diana Dudová

Celohumenská mládežnícka sv. omša, 11/2019