KURZ NA KĽÚČ

V jeden jesenný víkend (18.-20.10.2019) sa 5 animátoriek z našej farnosti vybralo na vandrovku do  Hermanoviec. Zbalili sme si naše vrecúška a išli sme. No dobre, možno väčšie tašky. Tak kufre. Ale maličké. Naozaj.

Kurz na kľúč viedli animátori z organizácie eRko (hnutie kresťanských spoločenstiev detí). Klára, Janka, Dominika a Maťo nás naučili, ako by sme mali pracovať s deťmi, ako sa zlepšovať a ukázali nám aj nové hry či tance. Všetko prostredníctvom príjemných, zábavných a nenásilných prednášok a aktivít.

Slovo animátor pochádza zo slova „anima“ – duša. Animátor by mal „odovzdávať“ svoju dušu. Animátorstvo nie je cieľ, je to cesta. Cesta, po ktorej vedieme deti, aby spoznávali Ježiša, mali túžbu nasledovať ho a aby mali radosť. Aj toto sme sa naučili na kurze o skutočnom animátorstve.

Ďalej sme si uvedomili a určili jednotlivé vlastnosti, ktoré by sme mali mať. Neskôr sme zhodnotili, v čom sa ešte máme zlepšovať. A že toho je!

Ďalšia prednáška bola o našich talentoch. Každému z nás dal Boh talenty. Každému z nás niečo iné. Niekto vie písať básne, iný spievať, tancovať alebo má dobré organizačné schopnosti. Naučili sme sa, ako naše talenty vieme využiť na stretkách alebo v táboroch. Ale zároveň každý máme aj svoje „muchy“. Hravou aktivitou sme si na svoju papierovú muchu napísali, aká naša vlastnosť nás hnevá. Tieto muchy sme symbolicky udreli mucholapkou. Takto sme sa rozhodli, že sa chceme zlepšovať.

Veľmi nás bavili aj hry o spolupráci. Vytvorili sme tímy, v ktorých sme mali plniť úlohy. Keď treba prejsť stoličkami na druhú stranu miestnosti, bez toho, aby ste sa dotkli zeme a taktiež bez rozprávania, je to dosť náročné. Rovnako, ako aj spoločne nakresliť obrázok a nevedieť, čo si predstavujú iní. Aktivity nás naučili, že pri práci v skupinke je komunikácia naozaj veľmi dôležitá.

Každé ráno a večer sme sa spolu modlili. Večerná modlitba bola niečím výnimočná. Krásna a silná. V útulnej miestnosti, pri plameni sviece, za tónov hudby sme sa zamýšľali. K modlitbe sme mali kreatívnu aktivitu, ktorá nám v premýšľaní pomohla. Napríklad napísať na strom svoje talenty alebo poďakovať Bohu za deti na stretkách.

Na záver kurzu nám prezradili  ultragigaextratajné ingrediencie potrebné na namiešanie superstretka. Dôležitými prísadami sú komunikácia, zodpovednosť, dôvera, modlitba, radosť a úcta k životu.

Víkend v spoločnosti ľudí s rovnakými hodnotami nám neuveriteľne prospel. Opäť raz sme o niečo duchovne vyrástli. Cítili sme sa veľmi príjemne. Animátori v nás nanovo zapálili plamienok radosti a túžby. Veríme, že tento plameň, na hranici nášho srdca a duše, bude ešte dlho horieť. Že budeme vedieť deťom veľa dávať. Lebo aj my dostávame. Od nich. Radosť, lásku, úprimnosť a puto. Ďakujeme animátorom a Bohu za ťažko zabudnuteľný víkend(niežeby sme chceli zabudnúť). Zo srdca.

Nina Peráčková, Diana Dudová

KURZ NA KĽÚČ