Celoslovenské stretnutie združenia Faustínum

21. septembra 2019 sa dobrovoľníci Združenia Faustínum z Humenného zúčastnili prvého celoslovenského stretnutia dobrovoľníkov, členov a sympatizantov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Miestom stretnutia bolo medzinárodne uznávané mariánske pútnické miesto Staré Hory. V Bazilike Navštívenia Panny Márie sa nám prihovorila predsedníčka Združenia Faustínum sestra Miriam Janiec z Krakova. Po príhovore nasledovala prednáška na tému „Apoštol Božieho milosrdenstva v dnešnom svete„ pod vedením duchovného otca Milana Supeka. Náš duchovný program obohatilo aj hudobné pásmo „ Túžim sa premeniť „ v podaní zboru z Nižného Hru&s caron;ov a. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol vdp. Artur Ciepelski, ktorý vo svojej homílii pripomenul aj Dielo pomoci zomierajúcim, bližšie informácie o tomto diele sú uvedené na stránke https://www.korunkazazomierajucich.sk/ Po svätej omši nasledovalo predstavenie všetkých formáčných skupín zo Slovenska. Celoslovenské stretnutie Združenia Faustínum sme zavŕšili Hodinou milosrdenstva a spoločnou modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Po udelení záverečného požehnania sme sa všetci vracali späť do svojich rodín a farností, kde aj naďalej chceme ohlasovať Božie milosrdenstvo.

Ježišu dôverujem Ti !

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum v Humennom.