Víkend vo farnosti, 9/2019

V piatok večer sa začali schádzať naši miništranti na fare, začala sa ďalšia nocovačka na fare. Po krátkej večeri naše animátorky pripravili pre miništrantov niekoľko súťaži, kde si chlapci precvičili svoje zručnosti. Ráno po svätej omši a raňajkách bolo „liturgické okienko“, kde sa miništranti učili používať liturgické knihy pri svätej omši. Pre ktorých to bolo neznáme, dozvedeli sa ako sa nastavujú liturgické knihy a kedy, ktorú knihu majú použiť pri sv. omši. Samozrejme, že nesmel chýbať ani hokejbal, ktorým sa skončila nocovačka na fare.

Ale víkend pokračoval ďalej. V nedeľu skoro ráno sa išlo do Bratislavy, kde bolo mimoriadne rušno. V dňoch 20. – 22.9 sa odohrala séria verejných zhromaždení, ktorá vyvrcholila Národným pochodom za život. Viac ako 50 000 ľudí sa zišlo na Námestí slobody v Bratislave, aby spoločne vyjadrili túžbu a žiadosť po tom, aby bol chránený život každého človeka. Naši animátori s p. kaplánom Marekom reprezentovali našu farnosť a neodradila ich ani dlhá cesta. Organizátori pochodu vyzvali poslancov NR SR, aby sprísnili zákon o potratoch. My však veríme, že dobro zvíťazí a podarí sa nám zachrániť najmenších. Lebo život je dar a treba ho chrániť. A aj keď je to niekedy boj, tak stojí za to !

Tonka Pacoľáková & kaplán Marek

Víkend vo farnosti, 9/2019