33. cezročný týždeň

  Farský kostol Klub  dôch. Lackovce
Pondelok
14.11
18:00 + Július, Vladimír
Utorok
15.11.
18:00 + Štefan   17:00
Streda
16.11
18:00 + Dušan 1.výr 16:30  
Štvrtok
17.11
Sv. Alžbety Uhorskej
18:00 + Ladislav – pohrebná  
Piatok
18.11
Sv. Martina
18:00 detská
+  Eva
  17:00
Sobota
19.11
Sv. Jozafáta
8:00
18:00
+ Alžbeta, Štefan
ZBP Terézia
16:30
Krista Kráľa NEDEĽA
20.11

8:00
10:30
ZBP Milan a Mária 09.15