34. cezročný týždeň

  Farský kostol Klub   dôch. Lackovce
Pondelok
21.11

Obetovanie Panny Márie
18:00 + Emília, Ľudovít, Ľubica  
Utorok
22.11.
Sv. Cecílie
14:30
18:00
Dekanátne večeradlo
+ Anna
  17:00
Streda
23.11
18:00 ZBP pre Viliama – 20 r.ž. 16:30  
Štvrtok
24.11
Sv. Ondreja a spoločníkov
18:00 + Dušan  
Piatok
25.11
Sv. Martina
18:00 detská
+ Terézia – výročná
  17:00
Sobota
26.11
Sv. Jozafáta
8:00
18:00
+ Mária, Ján
+ Ján Pendrák
16:30
27.11
1. Adventná Nedeľa
8:00
10:30
za farnosť
ZBP pre Petru s rod. – 30 r.ž
09.15
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu. Vopred Pán Boh zaplať. 
  • V utorok máme dekanátne večeradlo so začiatkom o 14.30..
  • V stredu bude sv. omša pre birmovancov a mladých. Hosťom bude PhDr. Imrich Degro, ktorý príde rozprávať na tému: Pôsobenie zlého – veštenie, preklínanie, ľudové liečiteľstvo…
  • V sobotu pozývame deti na tvorivé dielne do PC o 14.30 hod.
  • Od zajtrajšieho dňa sa budeme modliť deviatnik k sv. Ondrejovi po sv. omši.
  • Na prvú adventnú nedeľu budeme požehnávať adventné vence.
  • Ponúkame vám najnovšie číslo Trojky, v ktorej sa venujeme otázke pôsobenia Zlého Ducha.
  • Dnes je zbierka na FaPC. Za vašu štedrosť Pán Boh zaplať.