7.Veľkonočný týždeň

 [TABLE=6]

  • V nedeľu máme vo farnosti 1.sv.prijímanie – preto máme zmenené časy sv. omší: 7.30, 9.00 a 11.00

  • Letné kántrové dni sú v stredu, piatok, a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom letných kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov alebo duchovné povolania.
  • V piatok 17. mája sa v rámci prípravy na udelenie sv. birmovania v našej farnosti začneme modliť novénu k Duchu Svätému.
  • Veriaci, ktorí sa zúčastní na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní Veni creator spiritus, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  • Vyšlo nové číslo Trojky- nájdete tam všetky potrebné pokyny týkajúce sa slávnosti 1.sv. prijímania a sv. birmovania.
  • Na budúcu nedeľa máme zbierka na FaPC.