6.Veľkonočný týždeň

 [TABLE=3]

  • Vo štvrtok 9.mája máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše budú o :7.00,16.00,18.00
  • Dnes popoludní o 15.00 hod. vás pozývame na modlitbu v Hodine milosrdenstva.
  • v pondelok po sv. omši bude stretnutie animátorov birmovancov, kantorov a spevákov v našej farnosti.
  • V utorok po sv. omši bude stretnutie rodičov birmovancov.
  • V piatok po sv. omši pozývame animátorov  na druhé predtáborové stretnutie do FaPC.
  •  Na nástenke sú nové ohlášky.
  • V stredu 8.mája- na štátny sviatok  a vo štvrtok 9. mája – v prikázaný cirkevný sviatok bude kancelária FÚ zatvorená
  • V sobotu, ak Boh dá a bude priaznivé počasie, vás pozývame na spoločné popoludnie rodín našej farnosti. Od 12.00 hod. kurátori, OZ Podaj ruku a team pána diakona Janka začnú  pripravovať pre vás guľáš, od 15.00 hod. pripravené aktivity pre detí, od 19.00 hod. pozývame mladých k spoločnej zábave. Ak by ste mali záujem pripraviť guľáš ako rodina, či partia ste vítaní.