6.veľkonočný týždeň

 

 

Farský kostol KM

Klub dôch.

Lackovce

Pondelok 14. 05.
Sv. Mateja, apoštola

18.00

+ Mária

 

 

Utorok 15. 05.

18.00

+ Jaroslav, Dušan, Jozef, Štefan, Mária

 

 

Streda 16. 05.
Sv. Jána Nepomuckého

18.00

+ Mária, Štefan

16.30

 

Štvrtok 17. 05.
Nanebovstupenie Pána
Prikázaný sviatok

7.00

16.00

18.00

Za farnosť

ZBP pre Veroniku – 70 r.ž.

ZBP pre Máriu – 60 r.ž.

 

17.00

Piatok 18. 05.

18.00

+ Milan

 

17.00

Sobota 19. 05.

8.00

 18.00

ZBP pre Jána a Máriu

16.30

 

7. veľkonočná nedeľa
20. 05.

8.00

10.30

Za farnosť

ZBP pre Moniku a Vladimíra s rod.

9.15

 

  • Nové číslo Trojky.
  • Pozvánka na Turičnú novénu do Gaboltova. Bližšie info na nástenke.
  • Dnes je zbierka na FaPC. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na masmédia