7.veľkonočný týždeň

Farský kostol KM

Klub
dôch.

Lackovce

Pondelok
21. 05.

18.00

ZBP pre Annu- s rod ( 60 r.ž.)
Utorok
22. 05.

18.00

+ Marián, Milan

17.00

Streda
23. 05.

18.00

+ Ján

16.30

Štvrtok
24. 05.

18.00

ZBP pre Evu
Piatok
25. 05.

18.00

+ Ján, Mária

17.00

Sobota
26. 05.

8.00
18.00

+ Vierka
+ Belo, Andrej, Anna

16.30

Nedeľa zoslania
Ducha Svätého
27. 05.

8.00
10.30

ZBP pre Jána s rod.
ZBP pre Bernardínu (80 r.ž.)

9.15

  • Stretnutie všetkých birmovancov bude vo farskom kostole v stredu 23.5.2012 po sv. omši.
  • Pozývame lídrov, vedúcich spoločenstiev v našej farnosti na stretnutie vo štvrtok 24.5.2012 po sv. omši do FaPC – ružencové spoločenstvo, Foculare, Modlitby matiek, Charizmatické spoločenstvo… aj tie, o ktorých nevieme a pôsobia, alebo chceli by pôsobiť v našej farnosti.
  • Pozvánka na Turičnú novénu do Gaboltova. Bližšie info na nástenke.
  • Lackovce – Pohovor birmovancov s p.farárom bude v utorok po sv.omši.