5. Veľkonočný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
19.5
18:00 ZBP Radoslav /40 r.ž./, Vladimír /70r.ž./ 17:00
Utorok
20.5
7:00
14:00
ZBP Aneta, Matúš, Alžbeta, Jozef
dekanátne večeradlo
Streda
21.5
18:00 + Matúš 17:00
Štvrtok
22.5
18:00 + Ján, Ján, Michal
Piatok
23.5
18:00 + Mária, Juraj 17:00
Sobota
24.5
8:00
18:00
Na úmysel
+ Michal – 1. rok
 17:00
6. Veľkonočná nedeľa
25.5
8:00
10:30
ZBP Peter /50 r.ž./ s rod.
ZBP Juraj /80 r.ž./
9:15

Oznamy:

  • V pondelok na sv. omšu k nám príde Radoslav Lojan, ktorý sa nám prihovorí na tému: Dar života a rodiny.
  • V utorok vás pozývame na dekanátne večeradlo o 14.00. zároveň pripomíname, že v utorok sv. omša nebude večer, ale ráno o 7.00 hod.
  • V stredu sv. omšu nielen pre mladých bude slúžiť náš bývalý diakon, teraz už kaplán v Trebišove Ján Kocúrko.
  • Tí, ktorí ste sa prihlásili na Farskú púť Izrael – Svätá Zem nezabudnite do 31.5. priniesť zálohu 100 €. Zálohu preberá v pondelok po sv. omši naša ekonómka pani Marika Kulová.
  • Chceme veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí prijali naše pozvanie na farský guláš – či už ako kuchári alebo ochutnávači. Tešíme sa opäť na spoločne strávený čas.
  • Niektorí z vás ste sa pýtali ako môžete pomôcť nášmu primiciantovi Marekovi Vajsovi – druhé stretnutie tých, ktorí by chceli pomôcť priamo pri primíciách bude v pondelok 19. mája po sv. omši vo farskom  kostole. Tí, ktorí by ste chceli prispieť finančne – pokladnička na tento úmysel bude vo farskom kostole  pri soche Panny Márie.
  • Dnes máme zbierku na FaPC, Pán Boh zaplať za vaše milodary