4. Veľkonočný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
12.5
18:00 + Dušan, Ondrej, Mária
Utorok
13.5
Panna Mária Fatimská
18:00 ZBP Jozef, Mária, Miroslava  17:00
Streda
14.5
Sv. Matej, apoštol
sviatok
18:00 ZBP Ivan s rod. 17:00
Štvrtok
15.5
18:00 +Ján, Pavlína
Piatok
16.5
Sv. Ján Nepomucký, kňaz
a mučeník, spomienka
18:00 ZBP Eva, Radek 17:00
Sobota
17.5
8:00
18:00
Na úmysel
ZBP Štefan /55 r.ž./, Peter
 17:00
5. Veľkonočná nedeľa
18.5
Nedeľa Dobrého Pastiera
7:30
9:00
11:00
Za uzdravenie Silvie
1. sv. prijímanie
1. sv. prijímanie
7:30

Oznamy:

  • Udalosťou tohto týždňa v našej farnosti bude 1.sv. prijímanie, ktoré je naplánované na nedeľu 18. mája. Program pre detí a rodičov pre tento týždeň je zverejnený v Trojke. Upozorňujeme na zmenu časov nedeľných sv. omší – farská ráno o 7.30 a potom prijímanie máme o 9.00 hod a o 11.00 hod. Prosíme vás o modlitby za detí a za ich rodičov. Zároveň vás pozývame na ich slávnosť, kde sa aj my môžeme posilniť a povzbudiť k úprimnejšiemu vzťahu k Eucharistii – k sv. prijímaniu.
  • Z arcibiskupského úradu v Košiciach nám prišli ohlášky pred presbyterátom: Diakon Marek Vajs patriaci do tejto farnosti, chce prijať kňazské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to v priebehu budúceho týždňa zahlási na farskom úrade.
  • Niektorí z vás ste sa pýtali ako môžete pomôcť nášmu primiciantovi Marekovi Vajsovi – stretnutie tých, ktorí by chceli pomôcť priamo pri primíciách bude v pondelok 12. mája po sv. omši vo farskom  kostole. Tí, ktorí by ste chceli prispieť finančne – pokladnička na tento úmysel bude vo farskom kostole  pri soche Panny Márie.
  • V stredu 14. mája po sv. omši pozývame rodičov birmovancov na krátke stretnutie s pánom farárom. Témou bude priebeh sviatosti birmovania a organizačné pokyny. Birmovanci, ktorí ešte neboli na rozhovor s pánom farárom majú poslednú možnosť v pondelok 12.5. – zapísať sa na rozhovor môžete v sakristii.
  • Farský guláš: Ak Boh dá dobré počasie, radi by sme vás pozvali na farský guláš, ktorý v sobotu 17. mája na farskom dvore od 15.00 hod. budú pre vás podávať tímy kurátorov z Humenného a z Lackoviec, OZ Podaj ruku a tím kaplána Dalibora. Od 14.00 hod. budú pre detí pripravené Tvorivé dielne. Tešíme sa na spoločný čas s vami. Ak by ste mali záujem ponúknuť nás vašim gulášom, potešíme sa aj ďalším kuchárskym tímom. V prípade nepriaznivého počasia akcia bude preložená.
  • Na budúcu nedeľu máme pravidelnú zbierku na FaPC. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  • V najnovšej Trojke sa venujeme okrem iného aj téme rozvedených – prosíme vás pomôžte tým, ktorých sa to dotýka k spoznaniu potrebných informácií.
  • Dnes je Deň matiek – chceme poďakovať všetkým ženám, ktoré prijali pozvanie prijať dar života a stali sa matkami. Chceme uistiť o svojej modlitbe všetky ženy, ktoré túžia byť matkami – prosíme s vami a za vás, aby vám Boh požehnal detí. A chceme zvlášť poďakovať tým ženám, ktoré sa o nás s pánom kaplánom starajú ako naše mamy. Ďakujeme vám, že ste nás prijali do svojho srdca a zahŕňate nás svojou dobrotou.