3. Veľkonočný týždeň

Farský kostol KM

Klub
dôch.

Lackovce

Pondelok
23. 04.

Sv. Vojtecha, mučeníka
18.00 ZBP pre Luciu

 

 

Utorok
24. 04.
18.00 + Terézia

 

17.00

Streda
25. 04.

Sv. Mareka, evanjelistu
18.00 + Paulína, Jaroslav, Štefan

16.30

 

Štvrtok
26. 04.
 18.00 + Cyril, Róbert

 

 

Piatok
27. 04.
18.00 + Eva

 

17.00

Sobota
28. 04.
8.0018.00 + Terézia – pohrebná+ Mária, Jozef

16.30

 

4. veľkonočná nedeľa 29. 04. 08.0010.30 Za ľud farnostiZBP pre Barboru a Samuela

 

09.15

 

  • Na budúcu nedeľu je nedeľa Dobrého pastiera, kedy sa modlíme za nové kňazské povolania. Pri tejto príležitosti bude zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.