Relikvia sv. Cyrila.

V týchto dňoch do našej farnosti príde vzácny dar – relikvia sv. Cyrila. Pre nás to bude príležitosť prejaviť úctu, ale aj vďaku Bohu za tento dar. V našej farnosti bude relikvia sv. Cyrila v dňoch 2.5-4.5.2012.
Preto v týchto dňoch bude v kostole sv. Košických mučeníkov takýto program:

Štvrtok 3.5.2012
7:00 sv. omša
8:30 – 17:30 farnosť Závadka
18:00 sv. omša
18:30 adorácia – možnosť uctenia relikvie
21:45 Litánie k sv. Cyrilovi a Metodovi
22:00 ukončenie adorácie

Piatok 4.5.2012
7:00 sv. omša
7:30 adorácia – možnosť uctenia relikvie
15:00 Korunka Božieho milosrdenstva

Po spoločnej modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva si prídu prevziať relikviu sv. Cyrila zástupcovia veriacich vo farnosti Všetkých svätých v Humennom.