3. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
27.1
18:00 + Ján – výročná
Utorok
28.1
Sv. Tomáš Akvinský,
kňaz
a učiteľ Cirkvi, spomienka
18:00 + Anna, Ján, Ján, Mária  17:00
Streda
29.1.
18:00

 + z rod. Rošákovej

 17:00
Štvrtok
30.1
18:00 + Anna
Piatok
31.1
Sv. Ján Bosco, kňaz, spomienka
18:00 ZBP prvoprímajúce deti a ich rodiny 17:00
Sobota
1.2
Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
8:00
18:00
Ružencové bratstvo
+ Jozef
 17:00
3. nedeľa cez rok
2.2
OBETOVANIE PÁNA,sviatok
8:00
10:30
15:00
ZBP Eva
ZBP Miroslav s rod.
za farnosť
9:15

 

  • Budúcu nedeľu (aj v sobotu večer) pri sv. omšiach požehnáme sviece, ktoré si môžete priniesť.
  • Dnes je zbierka na ACM a UPC
  • Dnes o 15.00 vás pozývame na stretnutie Združenia Faustýnum
  • Omša v nedelu o 15:00 pre PLES