4. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
3.2
sv. Blažej, biskup a mučeník,
ľubovoľná spomienka
12:00
18:00
ZBP pre Petra s rod.
+ Mária, Arnošt, Jarmila
 17:00
Utorok
4.2
18:00 + Michal – výročná
Streda
5.2
Sv. Agáta, panna a mučenica,
spomienka
18:00

+ Katarína, Elemír, Eva, Juraj, Filip

 17:00
Štvrtok
6.2 Sv. Pavol Miki a spoločníci,
mučeníci, spomienka
18:00 ZBP Ninka s rod. /3 r.ž./
Piatok
7.2
Prvý piatok
7:00
18:00
ZBP rod. Poláková
+ Emília
17:00
Sobota
8.2
8:00
18:00
+ Mária – pohrebná
+ Tomáš – výročná
 17:00
5. nedeľa cez rok
9.2

8:00
10:30
ZBP Angela s rod.
ZBP Roman s rod.
9:15

[TABLE=4]

  • V pondelok  pri  záverečnom  požehnaní  udelíme  aj  spoločné  požehnanie  hrdiel,  zvyčajne udeľované práve na spomienku na sv. Blažeja. Pridaná sv. omša o 12.00 hod.
  • Pozývame mladých na prvé stretko s novými animátormi mládeže v našej farnosti – pondelok  po večernej sv. omši na fare.
  • Saleziáni  don Bosca  pozývajú  na tradičný KARNEVAL NA ĽADE,  ktorý  sa  uskutoční cez  polročné prázdniny 3.2.2014 na zimnom štadióne v Humennom. Začína sa o 11.00 hod.
  • OZ  Podaj  ruku, CVČ  Dúha  a  FaPC,  pozývajú  všetky  deti  a ich  rodičov  na  FARSKÝ  KARNEVAL budúcu sobotu 8.2. o 13:30 v CVČ.
  • Lackovce:  Po  zvážení  návrhov  a konzultácii  s kurátormi  a staršími  kňazmi  sme  sa  rozhodli  upraviť a zjednotiť čas zvonenia tzv. umieračikom. Zvoniť budeme nasledujúco o 9.00, 11.57 a o 15.00  –  dĺžka  zvonenia  bude  pre  všetkých jednotná  –  zvoniť  budeme  3 min. Na  otázku prečo  práve  tieto  hodiny  je  odpoveď  nasledujúca:  všetky  3  hodiny  sú  hodinami  liturgie, v každej tejto hodine  spoznávame hodinu   Ježišovej agónie a zvlášť  15.00 hodina je hodina  Božieho milosrdenstva- sám Ježiš nás povzbudzuje, aby sme zvlášť v tejto hodine prosili za  umierajúcich a duše v očistci. A dáva našej modlitbe veľké prisľúbenia.
  • Vyšla nová Trojka.