26.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
1.10
Sv. Terézia z Lisieux
18:00 + Slávka, Ján
Utorok
2.10
sv. anjelov strážcov
18:00 + Jozef, Mikuláš, Mikuláš, Ján, Anna 17:00
Streda
3.10
18:00 Bernardína, Ján, Michal, Mária, Juraj 16:30
Štvrtok
4.10

Sv. František z Assisi
18:00 + Helena, Michal, Ladislav, Štefánia
Piatok
5.10
7:00
18:00
Za manželov Martina a Katarínu
+ Anton, Oľga
17:00
Sobota
6.10
8:00
18:00
Za živých aj mŕtvych členov ruž. bratstva
+ Ladislav
16:30
27. nedeľa cez rok
7.10
8:00
10:30
ZBP pre Viktóriu
Na úmysel
9:15
  • V pondelok po sv. omši bude v FaPC krátke stretnutie kantorov a spevákov
  • Aj keď v Trojke to nie je, ale v piatok ráno o 7.00 hod. je ako stále na prvý piatok sv. omša
  • V sobotu vás ruž. bratstvo pozýva na fatimskú pobožnosť pred rannou sv. omšou.
  • Ponúkame vám novú Trojku v ktorej okrem modlitby za mládež nájdete aj ďalší diel zamyslení o manželstve.
26. týždeň cez rok Sv. spoveď Pondelok 10:00 – 12:00 17.00 – 18.00
Utorok 17.00 – 18.00
Streda 16.00 – 18.00
Štvrtok 17.00 – 18.00
Piatok 7.30 – 8.30 17.00 – 18.00
Lackovce
Utorok 9.00-10.00 16.00 – 17.00