25.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
24.9
18:00 + Tibor
Utorok
25.9
18:00 + Štefan, Albína, Eva 17:00
Streda
26.9
18:00 ZBP pre Máriu s rod. 16:30
Štvrtok
27.9
18:00 + Štefan, Mária, Jozef, Štefan,
Emília
Piatok
28.9
Sv.Matúša, apoštola
18:00 + Dominik, Katarína, Peter, Ivan 17:00
Sobota
29.9
8:00
18:00
+ Štefan- pohrebná
+ Ján
16:30
26. nedeľa cez rok
30.9
8:00
10:30
ZBP pre Máriu s rod.
Poďakovanie za záchranu života pre Gabriel
9:15
  • V utorok po sv. omši bude v FaPC stretnutie animátorov detí a birmovancov.
  • V stredu bude mládežnícka omša. Hodinu pred omšou, o 17.00 hod., bude v FaPC stretnutie tých, ktorí by chceli hrať alebo spievať na mládežníckej omši.
  • V piatok je detská sv. omša. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude pred omšou o 17.00 hod.
  • Na nástenke pri kostole máme 3 zaujímavé ponuky – o týždeň je odpustová slávnosť v Obišovciach- presný program nájdete na plagáte, potom je tam ponuka na púť autobusom do Assisi – Ríma a Benátok a pre tých, ktorí majú radi hudbu, resp. poznajú tvorbu Piotra Rubika na nástenke je avízo na jeho najbližší koncert v Košiciach.
  • Spoločenstvo Modlitby matiek pozýva do nášho kostola k modlitbovému trojdniu, ako ste si to mohli prečítať na plagáte a v Trojke od 28.9 do 30.9. chceme posilniť vaše modlitby za deti a spoločne im vyprosovať tie dary, ktoré sú potrebné nielen pre život v tomto svete, lež aj pre život večný.
  • V pondelok 24.9.2012 budeme v kancelárii farského úradu od 17.00 hod. vyberať úmysly sv. omší na mesiac november a december.