20. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
19.8

18:00

+ Eva

Utorok
20.8
Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
+ Pavel, Jolana, František
Streda
21.8
Pia X., pápeža spomienka
18:00 + Fedor 16:30
Štvrtok
22.8
Panny Márie Kráľovnej spomienka
7:00  + Emília, Michal
Piatok
23.8
Sv. Benedikta z Kríža
18:00  + Michal 19:00
Sobota
24.8
Bartolomeja, apoštola sviatok
8:00
18:00
+ Mária /1.výročie/
Na úmysel
 16:30
21. Nedeľa cez rok
25.8
8:00
10:30

ZBP František s rod.
Pro populo

9:15
 
  • 25.8. o 9.00 hod začína program Púte mužov v Gaboltove. Sv. omša je o 16.00 hod. a celebruje ju Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup. Odporúčame mužom každého veku i mladým mužom, ak môžu, aby sa zapojili do tejto púte.
  • V pondelok pri večernej sv. omši privítame putovnú sochu Panny Márie. Tak sa pripravujú farnosti našej arcidiecézy na celodiecézne večeradlo. Socha bude v našej farnosti do utorka popoludnia.
  • V utorok o 14.00 hod. začína celodekanátne večeradlo v našom farskom chráme. Srdečne pozývame.
  • V pondelok 19.8. od 17.00 budeme brať úmysly sv. omší na september a október.
  • 22. septembra 2013 sa v Košiciach uskutoční prvý Národný pochod za život. Angažovanosť za ochranu každého ľudského života je neoddeliteľnou súčasťou Evanjelia života, o ktorom má svedčiť každý z nás. Registrácia už bola spustená na stránke pochodzazivot.sk, na ktorej sú aj ďalšie informácie. Zahrňme Národný pochod za život do úmyslov našich modlitieb, aby priniesol hojné duchovné ovocie.