22. týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
26.8

18:00

+ Leopold

Utorok
27.8
Sv. Monika spomienka
7:00
+ Jozef, Jozef, Vilma
Streda
28.8
Sv. Augustína, biskupa
a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 + Anna, Mirka a ich rodičia 16:30
Štvrtok
29.8
Mučenícka smrť Jána
Krstiteľa, spomienka
7:00  + Andrej, Anna, Ivan, Mária
Piatok
30.8
Sv. Benedikta z Kríža
18:00  ZBP Ján a Božena /45 rokov manželstva/ 19:00
Sobota
31.8
8:00
18:00
+ Antónia, Michal
Na úmysel
 16:30
22. Nedeľa cez rok
1.9
8:00
10:30

ZBP Ema s rod.
ZBP Miroslav s rod.

9:15
 
  • 29.8. bude v areály fary „Bodka za prázdninami“. Začíname programom pre deti o 15.00, koncert Jeno´s brothers a niečo na ľudovú nôtu. Je vyhlásená aj súťaž tímov vo varení halušiek. Kto má záujem sa zúčastniť súťaže nech príde v pondelok 26.8. po sv. omši na faru, dozvie sa podrobnosti. Hodnotiť chuť a kvalitu halušiek budú návštevníci.
  • V piatok 30.8. začíname Deviatnik ku cti sv. košických mučeníkov, každý deň 15 min. pred večernou sv. omšou, v nedeľu pred každou sv. omšou vo farskom chráme. Zapojme sa do duchovnej prípravy farnosti na našu odpustovú slávnosť.
  • 2.9. pozývame všetkých žiakov, študentov, učiteľov, profesorov a zamestnancov pracujúcich v predškolských a školských zariadeniach na slávnostne „Veni Sancte“ pri večernej sv. omši, ktorým chceme s Božou pomocou začať nový školský rok.
  • 22. septembra 2013 sa v Košiciach uskutoční prvý Národný pochod za život. Každý záujemca nech sa záväzne prihlási v sakristii kostola. Ak bude dostatok záujemcov tak objednáme autobus. Zahrňme Národný pochod za život do úmyslov našich modlitieb, aby priniesol hojné duchovné ovocie. Viac info na stránke www.pochodzazivot.sk.