Veľkonočná oktáva

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
21.4
Veľkonočný pondelok
8:00
9:30
+ Dušan, Michal, Mária, Jozef
+ Mária, Ján, Mária, Anna, Jozef
 9:15  8:00
Utorok
22.4
Veľkonočná oktáva
7:00
15:00
+ Peter
dekanátne večeradlo
Streda
23.4
Veľkonočná oktáva
18:00 + Zuzana, Andrej, Michal 17:00
Štvrtok
24.4
ZELENÝ ŠTVRTOK
Veľkonočná oktáva
18:00 +Milan
Piatok
25.4
Veľkonočná oktáva
18:00 + z rod. Džuganovej 17:00
Sobota
26.4
Veľkonočná oktáva
8:00
18:00
Na úmysel
+ Ján – výročná

2. Veľkonočná nedeľa
27.4
Božieho milosrdenstva
8:00
10:30
ZBP Emília s rod
ZBP Jaroslav/60 r.ž./

10:30
Odpustová slávnosť

9:15

Oznamy:

  • 26. apríla  v Prešove bude Arcidiecézne stretnutie mládeže- prosíme mladých, ktorí by mali záujem ísť na toto stretnutie s arcibiskupom, aby sa nahlásili v sakristii kostola.
  • Pozývame vás na slávenie Nedele Božieho Milosrdenstva v nedeľu 27. apríla 2014 do farnosti Nižný Hrušov. Slávnostná sv. omša je o 10.30 hod., spoločný odchod bude od farského kostola sv. Košických mučeníkov o 7.30 hod.. Poplatok za dopravu: 3 €. Prihlásiť sa môžete u pani Zlatici Gavaľovej, resp. v sakristii.
  • V  nedeľu – 27.4.2014 TV LUX o 10.00 hod.  sv. omša – Svätorečenie Jána Pavla II. a Jána XXIII.