Požehnávanie jedál

Požehnávanie jedál Humenné sídlisko III.
Farský kostol
sv. Košických mučeníkov
Lackovce Kaplnka
Božieho milosrdenstva
Biela sobota  15:00 14:00 14:00
 Nedeľa Zmŕtvychvstania  7:30