Úcta k starším

V utorok 17. októbra 2017 sme v našom kostole mali živšie ako inokedy. Okrem pravidelného mesačného dekanátneho večeradla do nášho kostola prišli žiaci a vychovávateľky zo ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom. V rámci mesiaca – Úcty k starším sa rozhodli obdariť našich veriacich, ktorí prežívajú jeseň svojho života, milou pozornosťou, ktoré si pre nich pripravili. Chceme veľmi pekne poďakovať za toto milé prekvapenie a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.