Svätostánok – výsledok

Ďakujeme vám za zapojenie sa do hlasovania. Víťazom hlasovania sa stal svätostánok číslo 2, ktorý sme už včera aj objednali. Zmenili sme akurát jeho rozmery, aby sme zohľadnili naše potreby: výška. 50 cm, šírka, 50 cm, hĺbka: 50 cm. Cena 1.832 € Zároveň chceme poďakovať prvým darcom na svätostánok: Bohuznáma rodina v nedeľu po sv. omši darovala 100 € a v pondelok v kaplnke Bohuznáma 100 €.