Birmovanecké popoludnie

V sobotu 3.3.2017 absolvovali naši birmovanci duchovnú obnovu. Tentokrát sme nikam necestovali, ale pricestovali k nám mladí zo spoločenstva Christoforus („Nositelia Krista“), ktoré funguje pri košickom Univerzitnom pastoračnom centre.

Začali sme o 13:00 u nás na fare. Po úvodnom privítaní v štýle „Si hviezda“ sme sa rozdelili do ôsmich pracovných skupín, v ktorých sme neskôr rozoberali jednotlivé témy.

Na úvod sme si zahrali na ihrisku hru „Torpéda“. V prvom bloku zaznela prednáška na tému „Boh – milujúci otec“ od v podaní RNDr. Veroniky Hubeňákovej, PhD. Po nej nám zasa Mirka priblížila svoj vzťah s Bohom a vnímanie Jeho lásky vo svojom živote.

Po krátkej prestávke, druhý blok sme začali hrou „Zoznámte sa prosím“, pri ktorej si účastníci navzájom podávali ruky. „Háčik“ spočíval v tom, že zopár animátorov malo „špinavé“ ruky od atramentu a zašpinili pri zoznamovaní sa aj ostatných. Táto aktivita slúžila ako úvod k prednáške otca Petra Kuriška na tému „Hriech – nepriateľ lásky“.

V tretí blok začal scénkou o jednom dievčati. Tá prežívala veľkú radosť z toho, že je milovaná Bohom. Neskôr ju zvádzal diabol rôznymi pokušeniami – alkohol, krása, peniaze až to skončilo depresiou a pokusom o samovraždu. Ale Boh na ňu nezabudol, oslobodil ju a prinavrátil radosť do jej života. Taktiež sa nám prihovoril Mgr. Miroslav Barutiak. Vo svojom vstupe nám priblížil svoj pohľad na Ježiša, kým je pre neho Ježiš a prečo sa mu oplatí veriť.

Celé popoludnie sme zakončili „na kolenách“ v kostole pri adorácii, kde sme ďakovali i prosili – predkladali Bohu všetko to, čo nosíme vo svojich srdciach.

Ďakujeme Bohu za tento spoločný čas. Ďakujeme za ochotných ľudí, ktorí aj dnes pociťujú túžbu venovať sa druhým a žiť pre druhých. Veríme, že aj vďaka tejto akcii máme bližšie k Bohu i k sebe navzájom.

kaplán Marián