Prvopiatková spoveď – júl

Pondelok   16:00 – 19:00
 Utorok  
 Streda  16:00 – 19:00
 Štvrtok  16:00 – 19:00
 Piatok 7:30 – 8:30
 16:00 – 19:00