Poriadok bohoslužieb: 14. cezročný týždeň

  • 29.6.2010 v deň slávnosti Petra a Pavla je zbierka „Halier sv. Petra“
  • V pondelok po sv. omši bude stretnutie lektorov.
  • Počas prázdnin budú večerné  sv. omše o pol hodiny neskôr, to je o 19.00 !!!

  Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
Pondelok 28. 6.
Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka Spomienka
19:00 +Mária    
29.6 Utorok
Sv. Petra a Pavla, apoštolov, Slávnosť
7:00
16:00
19:00
na úmysel
na úmysel
 ZBP Peter s rod.
   18:30
30.6 Streda
Féria
19:00 1.+Lívia  a Ľudovít
2. +Jozef -výročná
16:30  
1.7 Štvrtok
féria
7:00
18:30
+ Anna    
2.7 Piatok
Návšteva Panny Márie
Sviatok
7:00
19:00
ZBP Helena 70 r. ž
+ Marta
   18:30
3.7 Sobota
Sv. Tomáša, apoštola
Sviatok
8:00
19:00
                             +Zuzana – pohrebná
+Mária, Štefan, Michal
16:30  
4.7 Nedela
14. cezročná nedeľa
8:00
10:30
ZBP Lucia
ZBP Ján– 50 r. ž.
   8:00

Adorácia:

Štvrtok 19:30 – 22:00
Piatok 7:30 – 19:00