POZOR– ZMENY V ČASE UPRATOVANIA A SŤAHOVANIA

Najprv vás chceme veľmi pekne poprosiť o pomoc pri mimoriadnom upratovaní vo štvrtok 22.3.2018 od 17.00 hod. Nakoľko štvrtok dopoludnia sa demontuje lešenie, potrebujeme čo najlepšie vypratať kostol pred posledným náterom stien, kde sa dáva umývateľný lak.

V piatok 23.marca sa upratovanie posúva na 15.00 hod. Sťahovanie lavíc ostáva na 18.00 hod.

Na povzbudenie: v tomto týždni prišlo zopár ochotných veriacich a podľa pokynov majstra -zhotoviteľa našich sôch -Martina Barnáša, vykonali potrebnú údržbu a natreli sochy a krížovú cestu špeciálnym lakom. Vyslovujem im úprimné Pán Boh zaplať, za ich prácu a ochotu.

Prvá sv. omša v obnovenom kostole bude v sobotu 24.marca o 8.00 hod.

Foto: