Aktuality z farnosti- práce v kostole

Milí veriaci, od 5. marca 2018 prebiehajú v našom kostole stavebné úpravy ( maľovanie kostola, nové osvetlenie, výmena svätostánku). Pri dnešnom kontrolnom dni sme mohli konštatovať, že zatiaľ idú práce podľa plánu. Svoj podiel na tom majú aj tí, ktorí včera ( v stredu 14.3.) večer po sv. omši pomáhali pri prvom hrubom upratovaní. Veľká vďaka patrí ženám, mužom, kurátorom a nesmieme zabudnúť a vyzdvihnúť aj prístup animátorov birmovancov Janka Vaceľa a Marcela Krempašského, ktorí spolu s mladými birmovancami priložili ruku k dielu.

Farby kostola, ak Boh dá, sa začnú rysovať v pondelok 19.marca. Sťahovanie plánujeme na piatok 23. marca. Záleží však všetko od toho, kedy firmy opustia náš kostol. Presný čas by sme spresnili neskôr.


Predbežný program sťahovania:.

14.00 hod. potrebujeme pomoc žien pri zmývaní kostola- viackrát

18.00 hod. potrebujeme pomoc mužov – prevoz lavíc a zariadenia kostola do kostola

19.30 hod. čistenie lavíc mechanickými strojmi


Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť pri omšiach v CVČ a v priestoroch FaPC a taktiež, za vašu pomoc a ochotu pri príprave priestoru na sv. omše.

Ponúkame vám zároveň zopár záberov z doterajších prác.

Galéria – práce v kostole

Galéria – sv.omša v „exile“