Poriadok bohoslužieb na 5. veľkonočný týždeň (23. – 29.5.2011)

Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
Pondelok 23.5.
Féria
18:00
Za Božiu pomoc a dary DS pre Janu

Utorok 24.5.
Féria
18:00
+ Helena, Zoltán, Alžbeta 17:30
Streda 25.5.
Féria
18:00 + Zdena, Ján 16:30


Štvrtok 26.5.
Sv. Filipa Neriho, kňaza
18:00 + Júlia, Ján, Mária, Pavol


Piatok 27.5.
Féria
18:00
ZBP Mária s rod. 17:30
Sobota 28.5.
Féria
8:00

18:00

+ Ivan

ZBP Jozef s rod.

16:30

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
29.5.

8:00

10:30

ZBP rodiny Michala a Petry
 

+ Jozef


9:15

Dnes je zbierka na Faru a Pastoračné centrum. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Možnosť objednať si fotky zo slávnosti 1.sv. prijímania.

Bohuznáma venovala na FaPC 100 Eur. Pán Boh zaplať.

V nedeľu, 29.5.2011 Vás pozývame na premiéru divadla Malý kominár, ktoré pre vás pripravili mladí z Humenného v spolupráci so saleziánmi dona Bosca. Divadlo je pohľadom do chlapčenskej duše cez príbeh chudobného kominárika Giovanniho. Divadlo začne o 15:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom. Tešíme sa, že aj spolu s Vami vytvoríme príjemnú rodinnú atmosféru.

Oznam pre deti:Kto sa chce zapojiť aj v tomto roku do projektu „Vypni telku, zapni seba“ nech príde v pondelok na svätú omšu, začína ako obyčajne o 18,00h. Tu sa dozvie potrebné informácie.

Oznam pre dospelých:Vyvrcholenie bude 4.6.2011, na kedy chystáme pre deti celodenný program plný hier a zábavy. Súčasťou neho bude aj burza. Preto sa obraciame na Vás dospelí, ak by ste mohli a chceli prispieť do tejto burzy, môžete do 29.5.2011 – budúcej nedele nosiť drobnosti (hračky, ozdoby, ruženčeky…..) alebo sladkosti do sakristie alebo ich dajte priamo sestričkám – podmienkou je , aby boli NOVÉ a v prípade potravín ČERSTVÉ. Za všetky darčeky pre naše deti Vám už vopred ďakujeme.