Poriadok bohoslužieb na 4. veľkonočný týždeň (16. – 22.5.2011)

Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
Pondelok 16.5.
Sv. Jána Nepomuckého,
kňaza a mučeníka, spomienka
18:00
+ Ján, Andrej, Mária, Mária

Utorok 17.5.
Féria
14:00

18:00

Dekanátne večeradlo

+ Nadežda

17:30

Streda 18.5.
Féria
18:00 + Anna, Ján 16:30


Štvrtok 19.5.
Féria
18:00 ZBP Mária


Piatok 20.5.
Sv. Bernardína Sienského,
kňaza, spomienka
18:00
ZBP Martina a Jana s rod.

17:30

Sobota 21.5.
Féria
8:00

18:00

+ Rudolf

+ Jozef

16:30

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
22.5.

8:00

10:30

ZBP Peter – 50 r.ž.

ZBP Zuzana


9:15

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Faru a Pastoračné centrum. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
Pri východe z kostola si môžete zobrať nové číslo TROJKY.
Májové pobožnosti sa budete modliť pred sv. omšou.