Informácie k účasti na sv. omšiach od 16.11.2020

  •  do kostola vždy vstupujeme s rúškom – ktoré zahaľuje nos aj ústa počas celej sv. omše. Samozrejmosťou je pri vstupe dezinfekcia rúk.
  • vždy je potrebné dodržať odstup od seba pri príchode, odchode a tiež keď čakáme v rade na sv. prijímanie
  • povinnosť sedenia v lavici sadáme si od stredu lavice, nie od kraja, sedíme šachovnicovo, tzn. v lavici predo mnou nesmie sedieť nikto. Z toho dôvodu k šachovnicovému sedeniu vyzývame aj rodinných príslušníkov.
  • v miestnosti pre deti môže byť iba jeden z rodičov, nie starý rodič
  • pre tých, ktorí majú vážny dôvod, stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši ale vždy zostáva povinnosť svätiť nedeľu ako Pánov deň: venovať primeraný čas modlitbe zdržať sa ťažkých prác a nákupov v obchode
  • sv. spoveď 30 min pred sv. omšou (okrem soboty a nedele) garantujte sebe a spovedníkovi, že ste zdraví, bez respiračných symptómov na sv. spoveď prichádzame pripravení a sme struční
  • farské katechézy sú naďalej pozastavené
  • sv. omša v nedeľu o 8:00 v Humennom vyhradená osobitne pre seniorov
  • na sv. omše v nedeľu o 9:15 a 10:30 hod. máte možnosť si rezervovať miesto prostredníctvom el. formulára cez našu farskú facebookovú stránku.
  • do kostola sa nedovoľuje vstup  ľuďom v povinnej karanténe, pozitívnym na COVID, tým, ktorí bývajú v domácnosti s COVID pozitívnym, tým, ktorí mali kontakt s pozitívnym. Zároveň tým, ktorí trpia respiračnými chorobami.