Mimoriadni rozdávatelia Eucharistie

V sobotu 21. novembra  pri spomienke na Obetovanie Panny Márie pri rannej svätej omši sme prežívali veľkú radosť. Otec arcibiskup Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita dekrétom poveril liturgickou službou mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania štyroch mužov z nášho farského spoločenstva.

  • Mgr. art. Matúša Jeňa
  • JUDr. Ľuboša Kračanského
  • Ing. Tomáša Krška
  • Mgr. Mareka Šutku.

V príhovore im pán farár priblížil slová Ježiša: „Poď za mnou!“ Ktoré dnes adresuje práve im, keď ich v tejto službe pozýva viac priblížiť sa k Ježišovi. Dostáva sa im podľa pána farára milosť, že tak ako Mária držala v rukách Ježiša, tak aj oni od dnešného dňa budú môcť podávať Telo Kristove svojim bratom a sestrám. Nech sa však neboja svojej slabosti a nehodnosti, lebo Boh pozýva k sebe nie preto, že sme už dobrými, ale preto, aby sme sa v jeho blízkosti takými stavali.

Ďakujeme Bohu za nových mužov v službe v našej farnosti. Prosíme o modlitbu za ich rodiny a rozdávateľom prajeme, aby tak ako zaznelo v modlitbe – podporovaný silou tejto sviatosti dosiahli účasť na nebeskej hostine.

Mimoriadny rozdávatelia eucharistie