Farský karneval 2018

Ako už býva zvykom aj tento rok sa v našej farnosti konal farský karneval. Aj napriek polročným prázdninám sa v priestoroch CVČ Dúha v spolupráci s OZ Podaj ruku stretlo vyše 100 detí spolu s rodičmi, aby sa trochu vyšantili a  strávili pekné sobotňajšie popoludnie. O výbornú atmosféru sa postarali naši šikovní animátori spolu so svojím bohatým programom. Okrem krásnych masiek, ktoré zdobili nejednu detskú tvár, nám mohli deti naplno ukázať svoje tanečné kúsky, čo si samozrejme aj patrične vychutnali naplno. A tak môžeme s čistým svedomím skonštatovať, že to bola celkom vydarená akcia, o čom svedčili aj úsmevy a rozžiarené očká všetkých detí.

Touto cestou chceme poďakovať nášmu p. farárovi, p. kaplánovi, rovnako tak aj všetkým animátorom za ich čas a ochotu a všetkým tým, ktorí svojou troškou prispeli k prípravám celého karnevalu.

Megy