7. Veľkonočný týždeň

rozpis

Oznamy

  • Dnes bude pobožnosť o 15.00 hod.
  • V utorok 3.6. je v našej farnosti celofarská poklona Sviatosti Oltárnej. Vo farskom kostole začne poklona o 9.00 hod. a v Lackovciach od 15.00 hod. Z tohto dôvodu na prvý piatok celodenná poklona nebude.
  • Nocovačka na fare. Pozývame detí na ďalšiu nocovačku na fare zo 6.-7. júna 2014. Prihlášku pre svoje dieťa nájdete v sakristii aj kontakt na zodpovedných animátorov.
  • V sobotu 14.6. v Košiciach má kňazskú vysviacku Marek Vajs a ďalší diakoni. Kto má záujem ísť autobusom nech sa nahlási v sakristii do 8.6.2014. Poplatok za autobus je 5 €.
  • Veriaci, ktorí sa zúčastní na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
  • Kancelária farského úradu bude v prvopiatkovom týždni zatvorená.
  • V pondelok 2. júna od 16.00 -16.45 hod. budeme vyberať intencie na mesiace júl, august, september.
  • Dnes máme zbierku na Masmédia. PBZ za vaše milodary.