10. týždeň v období cez rok

omse

  • Naše O.Z Podaj ruku pripravuje pre detí letný tábor- bližšie informácie Vám dáme už najbližšiu nedeľu.
  • Budúcu nedeľu sú v našej farnosti primície. Zmena časov sv. omší.
  • V piatok je v Dóme sv. Alžbety diakonská vysviacka a v sobotu kňazská vysviacka aj nášho Mareka Vajsa. Obidve slávnosti začínajú o 10.00 hod. Tí, ktorí ste sa nahlásili na kňazskú vysviacku, odchod autobusu je o 8.00 z parkoviska pri kvetinárstve Leny.
  • Budúcu nedeľu bude popoludňajšia pobožnosť mimoriadne o 17.00 a povedie ju primiciant. Po nej vás pozýva na osobné stretnutie a malé občerstvenie na farský dvor.
  • Vyšla nová Trojka