18.týždeň v období cez rok 01.08-07.08

Farský kostol Klub  

dôch.

Lackovce
Pondelok 01.08.
Sv. Alfonza de Liguori
19:00
+ Michal a Anna  


 

Utorok 02.08.
féria
19.00
+ Mária 18.00
Streda 03.08.
féria
19.00 + Jozef, Rudolf, Štefan, Marta 16:30  

 

Štvrtok 04.08
Sv. Ján Mária Vianney
19.00 + Anna, Ján, Milan, Magda  

Piatok 05.08.
Výročie posviacky lateránskej baziliky
19.00 + Ján, Mária 18.00
Sobota 06.08.
16.výročie konsekrácie farského kostola sv. košických mučeníkov
8:00 

19.00

Ružencové bratstvo 

+ Silvia

16:30
19. Cezročná NEDEĽA
07.08.
 

8:00

10:30

+ Vladimír 

ZBP Alex, Ľudmila a Silvia

 

09.15

Prvopiatková sv. spoveď:

KM: Pondelok, Streda, Štvrtok od 17.00 do 19.00.

Lackovce: Utorok- 10.00-11.00 hod a 17.00 – 18.00 hod.

Adorácia vo štvrtok po sv. omši do 21.00 a v piatok od 08.00 -19.00 hod.

Na budúcu nedeľu bude dobrovoľná zbierka na AUGUSTINEUM – Arcidiecézny kňazský domov. Za milodary Pán Boh zaplať.

Zbierka na FaPC z minulej nedele: 1100,92 Eur. Pán Boh zaplať.