19.týždeň 8.-14.8.2011

Farský kostol Klub  

dôch.

Lackovce
Pondelok 08.08.
Sv. Dominik
19:00
+ Anna  


18.00

 

Utorok 09.08.
Sv. Edita Steinová
7.00
ZBP Andrej a Anna – 55.r.manž.
Streda 10.08.
Sv.Vavrinec
19.00 + Ján – pohrebná 16:30  

 

Štvrtok 11.08
Sv. Klára
19.00 + Alžbeta – výročná  

Piatok 12.08.
féria
19.00 + Ivan, Mária, Michal
Sobota 13.08.
féria
8:00 

19.00

+ Štefan, Ján, Júlia, Štefan 

+ Matúš a Pavol

16:30
20. Cezročná NEDEĽA
14.08.
 

8:00

10:30

ZBP Jana 

+ Emil

 

09.15

V dňoch 16. až 18.augusta 2011 sa bude v našej farnosti konať farský denný tábor. Je pre deti, ktoré už ukončili prvý ročník ZŠ a staršie.

Začiatok denného programu bude vždy o 8,30h. pred kostolom a koniec o 16,00h. na farskom dvore. Deti budú mať zabezpečený pitný režim aj obed.

V prípade Vášho záujmu si môžete vzadu v kostole zobrať prihlášky (potrebujeme vedieť aspoň orientačne koľko detí nám bude chodiť) a vyplnené ich vložiť do krabičky alebo odovzdať v sákristii, najneskôr do 14. augusta 2011 (nedele – večera).

Tábor organizujeme s finančným zastrešením nášho OZ Podaj ruku.