Slová arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera pri nedeľnej svätej omši

Naozaj, už sa nevládzem pozerať na jednostrannú štvavú kampaň proti Cirkvi v médiách a v spoločenskom priestore. Jedna emotívna pozitívna správa nevyváži ďalších desať, ktoré sa za každú cenu snažia prezentovať Cirkev ako mašinériu moci, ako brzdu pokroku, ako hniezdo deviantov a predátorov. Kde sú správy o našej každodennej službe pre občanov tejto republiky? Prečo sa nehovorí o našom nemalom príspevku k spoločenskému zmieru, prečo sa nepíše o starostlivosti o duševné a psychické zdravie obyvateľov tohto štátu hlavne teraz počas pandémie? Prečo sa zaznávajú naše prínosy v školstve, kultúrnom živote, zdravotníctve i charite? Prečo niekto už nahlas nepovie, že aj v rámci integrácie a práce s rómskymi komunitami máme oveľa lepšie výsledky ako rôzne mimovládne organizácie? Preto sa pýtam: Kto dá hlas našej duchovnej rodine, Cirkvi, v celospoločenskej debate? Kto ju obháji aj pred tými, ktorí nás do špiku kosti urážajú a zniesli by nás zo sveta?! Áno, pre mnohých sme iba príživníkmi na tele spoločnosti. No bohužiaľ, toto môžu tvrdiť len tí, ktorí Cirkev nepoznajú a majú v sebe hlboké predsudky a myšlienkové stereotypy a myslia si, že štát je na cirkvách stratový.

Drahí bratia a sestry, aj my, veriaci ľudia, sme občanmi tohto štátu a občanmi Európskej únie, nikto z nás nesmie robiť občanov druhej kategórie, tak ako potrebu zúčastniť sa na svätej omši nemôže už ďalej odobrovať očkovanie či neočkovanie. V tejto veci už dlho apelujeme na kompetentných, no čas už pokročil. Veď Cirkev aj počas pandémie podala pomocnú ruku zdravotníkom a trpezlivo sa snažila prispieť k tomu, aby sa neprepĺňali nemocnice. Tu treba povedať, že bohoslužba nemôže byť definovaná ako hromadné podujatie. Možnosť praktizovať svoj náboženský život patrí k základným právam a slobodám.

Preto sa nebojme zodvihnúť hlavu a aj napriek nepriaznivým okolnostiam, výsmechu či mediálnej šikane, nehanbime sa a nebojme sa žiť s Ježišom, hlásiť sa k jeho Cirkvi a nahlas hovoriť o jeho princípoch, o jeho evanjeliu.

Celý príhovor nájdete na : https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/nedela-ku-a-vyrocie-biskupskej-vysviacky