Scénické oratórium „Košickí mučeníci“

Priaznivcov umenia s kresťanským duchovným obsahom čaká vzácne hudobno-dramatické predstavenie, ktoré bude 7. novembra v Prešove v Kostole Krista Kráľa na sídlisku Sekčov a 26. novembra v Košiciach v Kostole sv. Košických mučeníkov na sídlisku Nad jazerom.

Scénické oratórium „Košickí mučeníci“ hudobného skladateľa Pavla Kršku približuje zápas vernosti Bohu a vlastnému svedomiu, ktorého svedkom sa stalo mesto Košice v roku 1619.

Réžia a libreto Pavol Smolík, námet: František Balún. Účinkujú členovia štátneho divadla v Košiciach Ján Rusko, Marián Lukáč a Matúš Tomko.

Narrátor: Štefan Bučko/František Balún. Orchester: Musica Juvenalis. Účinkujú členovia zboru Opery ŠD Košice a Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

Dielo malo úspešnú premiéru 9. 10. 2010 v Košiciach priamo na mieste mučeníckej smrti jezuitských mučeníkov, v historickom jezuitskom – dnes premonštrátskom kostole. Ďalšie predstavenie bolo 24.10. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave.

Inscenácia zrealizovaná za podpory Mesta Košice sa koná v rámci Roku kresťanskej kultúry na Slovensku a pri príležitosti 15. výročia svätorečenia Košických mučeníkov Božím služobníkom Jánom Pavlom II. -jb-

prevzaté z www.jezuiti.sk