Roráty 2016

Každé ráno o 6:00 slávime rorátne sv. omše v našej farnosti počas prvých dvoch adventných týždňov aj tento rok.

Slovo „rorate“ pochádza z úvodu latinskej antifóny „Rorate, caeli desuper“ čiže „Roste, nebesia, z výsosti“. Touto antifónou sa začína votívna omša v advente ku cti Panny Márie, ktorá zohráva špeciálnu úlohu v dejinách vykúpenia. Knihy Starého zákona predpovedajúc Kristov príchod „čoraz častejšie ukazujú na postavu ženy, Matky Vykupiteľa“.

Roráty sa slávia v bielej farbe. Táto svätá omša pred svitaním zvlášť  naznačuje vianočné tajomstvo: smutné položenie ľudstva, ktoré kráčalo vo tmách, kým mu narodenie Krista neprinieslo svetlo, ako aj nádej na vykúpenie.

Antifónu si môžete vypočuť napríklad tu:


Fotogaléria:

Roráty 2016