Prvé sv. prijímanie

Pred pár dňami 20. mája 2018 sme v našej farnosti prežívali radosť zo slávnosti prvého svätého prijímania našich detí. Vďaka rodičom, ktorí nám zaslali fotografie na zverejnenie, vám v tejto chvíli ponúkame zdieľanie našej aj ich radosti z krásnej slávnosti.

Autor fotografií: Katarína Kočanová

« z 2 »