Poriadok bohoslužieb vo Veľkonočnej oktáve (25.4. – 1.5.2011)

Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
Veľkonočný pondelok
25.4.

8:00

10:30

ZBP Peter – kňaz

Na úmysel

9:15 10:30
Veľkonočný utorok
26.4.
14:00

18:00

Dekanátne večeradlo

+ Jozef, Anna, Stanislav, Ján


Veľkonočný streda
27.4
18:00 + Alžbeta, Ján, Eva 16:30


Veľkonočný štvrtok
28.4.
18:00 + Jozef


Veľkonočný piatok
29.4.
18:00
ZBP Tomáš, Janka, Mária

17:30

Veľkonočná sobota
30.4.
8:00

18:00

ZBP Pavol s rod.

1. ZBP Jana – 40 r.ž.
2. ZBP Terézia

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
1.5.

8:00

10:30

ZBP Miroslav s rod. – 30 r.ž.

ZBP Jana

10:30
Odpustová slávnosť
9:15

v  Dnes popoludní ružencová pobožnosť v našom kostole nebude – p. dekan pozýva dnes  na Veľkonočnú nedeľu o 14.00 na sprievod so Zmŕtvychvstalým Kristom z kostola Všetkých svätých.

v  Záujemcovia o putovanie v Nedeľu Božieho milosrdenstva v Nižnom Hrušove. Odchod autobusu o 7.15 hod. z parkoviska pri našom kostole.

v  Stretnutie členov Ružencového bratstva z 1.nedele v mesiaci sa prekladá na 1. piatok 06.05.2011 pred sv.omšou o 17.00 hod.

v  07.mája 2011 v Košiciach bude Arcidiecézne stretnutie mládeže. Začiatok 09.00 hod.

v  07.mája 2011 – Arcidiecézna Fatimská sobota v Obišovciach. Začiatok o 09.00 hod.

v  Zbierka na Faru a Past. Centrum z minulej nedele bola 1168€. Úprimne Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

v  Z pôstneho projektu „Tehlička pre Afriku“ sa vyzbieralo 210€. Rovnako všetkým, ktorí sa zapojili vyslovujeme úprimne Pán Boh zaplať.