Kapustnica pre chudobných

Vo štvrtok 20. decembra 2018 sme sa zapojili do Mimoriadneho interného grantu ZKSM 2018 – Rozšír svoje srdce.  Tento projekt bol podporovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.  

V rámci projektu sme v spolupráci s Územným celkom Červeného kríža v Humennom a našim OZ Podaj ruku pripravili Kapustinu pre chudobných.

Chceme touto cestou poďakovať všetkým vám, ktorí ste sa zapojili do tejto akcie darom a priniesli ste na našu faru deky, čiapky a rukavice pre chudobných.  Zároveň sa veľmi tešíme, že do projektu sa zapojili aj žiaci ZŠ Hrnčiarska a Spojenej cirkevnej školy sv. Cyrila a Metoda.  Podarilo sa nám tak naplniť cieľ projektu, ktorým bolo okrem iného umožniť spoluprácu viacerých inštitúcii na našom území a zároveň umožniť mladým zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti a týmto spôsobom dať im reálnu skúsenosť  z angažovanosti sa v sociálnej oblasti. 

« z 2 »